Sản phẩm được đổi trả trong quy định này, lưu ý các điều kiện sau:

  • Sản phẩm đảm bảo nguyên vẹn tình trạng ban đầu khi mua.
  • Còn nguyên hộp, tem thương hiệu, hướng dẫn kỹ thuật  và các quà tặng kèm theo (nếu có) …
  • Còn trong thời hạn đổi

Thời gian tối đa áp dụng đổi hàng

Sản phẩm Ngày tối đa áp dụng đổi hàng
Kem upsize 5 ngày

Nguyên tắc đổi sản phẩm:

–       Kemupsizevn.com sẽ hỗ trợ Quý khách đổi sang sản phẩm cùng loại hoặc hoàn tiền giảm 10%.

–       Sản phẩm có thể được đổi tại bất cứ cửa hàng nào thuộc hệ thống kemupsizevn.com